Öppet brev till Aida Hadzialic, Region Stockholm, S

Fler AT-platser behövs för att säkra en god vård

2021-12-13

Alldeles för få utbildningstjänster till läkare planeras i regionerna - vilket leder till längre vårdköer och otrygga anställningar som leder till dålig arbetsmiljö för läkarna. 

Antalet AT-platser har inte ökat i takt med antalet sökande. Nästan alla måste därför vikariera som underläkare före själva AT-utbildningen. Situationen som underläkare före AT kan upplevas som ansträngande av flera anledningar.

Ju längre man väntar på AT – desto större är risken att man väljer en annan karriär än den offentliga vården. De senaste årens satsningar på läkarutbildningen riskerar att helt gå om intet.  

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det också problematiskt. Ofta anställs underläkare före AT på akutmottagningar vilket gör att väldigt många patienter endast bedöms av en icke-legitimerad läkare. 

AT-utbildningen var för mig helt avgörande för min professionella utveckling. Att kollegorna idag får vänta i flera år på denna introduktion är bakvänt och absurt. 

Du som ansvarig politiker för sjukvårds- och patientfrågor behöver få veta vad detta innebär. Nästa år är det val, och jag vill veta att du lovar att göra vad du kan för en bättre arbetsmiljö inom vården. 

Fler AT-platser för patientsäker vård

Detta är brev 1 av 1 i denna kampanj