Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

0.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar! på initiativ av Nätverket vi anmäler AP-fonderna

Sammanfattning för Pia Axelsson, Andra AP-fonden, Etikrådets ordförande
4 öppna brev
4 unika författare
3:16:34 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar! skickade till Pia Axelsson, Andra AP-fonden, Etikrådets ordförande