Öppet brev till Pia Axelsson, Andra AP-fonden, Etikrådets ordförande

Stoppa kränkande och miljöförstörande pensionsinvesteringar nu!

2023-05-03

Hej Pia,

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Men ändå tillåts AP-fonderna investera miljardbelopp i klimat- och miljöskadlig verksamhet och i företag som kränker de mänskliga rättigheterna. Detta måste få ett stopp!

Världens största exportör av klimatskadligt kött, det brasilianska bolaget JBS, som inte bara gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och så kallad boskapstvätt, utan också kränkningar av urfolks rättigheter.

Svenska oljebolaget Lundin Energy som nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Kärnvapentillverkare som riskerar allt liv på jorden.

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Jamie Blomerus
Örebro

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 14 av 14 i denna kampanj