Öppet brev till Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och sammankallande för riksdagens pensionsgrupp

Uppmaningar: AP-fonderna behöver värdera liv högre än pengar

2022-07-24

Hej Ardalan,

 

Jag heter Axel och har i flera organisationer engagerat mig för mänskliga rättigheter kopplat till klimat och miljö. Som ung i Sverige kan jag inte tolerera att min välfärd byggs på andras lidande, vare sig det sker idag till följd av direkta angrepp på människors rättigheter och liv eller i framtiden genom förlust av biologisk mångfald, föroreningar och klimatförändringar. Därför hoppas jag att det jag skriver till dig nedan tas på stort allvar.

 

I år är det valår. Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Men ändå tillåts AP-fonderna investera miljardbelopp i klimat- och miljöskadlig verksamhet och i företag som kränker de mänskliga rättigheterna. Detta måste få ett stopp!

 

Jag vill inte att mina och andra medborgares pensionsbesparingar stödjer:

Fossilbolag som driver på krig och konflikt samt skurkföretag såsom Chevron, som genom medvetna utsläpp i Ecuador bidragit till “Amazonas Tjernobyl” med dumpning av farligt avfall som lett till omfattande sjukdom, dödsfall och miljöförstöring.

Världens största exportör av klimatskadligt kött, det brasilianska bolaget JBS, som inte bara gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och så kallad boskapstvätt, utan också kränkningar av urfolks rättigheter.

Klimatkassa kapitalförvaltaren Blackrock som både understödjer fossilindustrin, ryska statliga och statsnära bolag, däribland Gazprom, samt investerar i bolag som skövlar Amazonas regnskog och kränker urfolks rättigheter.

Svenska oljebolaget Lundin Energy som nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Kärnvapentillverkare som riskerar allt liv på jorden.

 

Därför kräver jag tillsammans med många andra:

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Skapa ett förbud för AP-fond­erna att investera i, eller låna ut pengar till, stater som begår krigshandlingar eller bryter mot mänskliga rättigheter eller fossil verksamhet som är anledningen till klimatkrisen.

AP-fondernas så kallade “Etikråd” har misslyckats! Inrätta ett oberoende hållbarhetsråd för AP-fonderna. Dagens interna Etikråd har inte lyckats förhindra problematiska och kränkande investeringar. Ett oberoende råd bör inrättas som ska bistå vid granskning av investeringar och utvärdering av måluppfyllelse, där från civilsamhället, finanssektorn och den akademiska världen bör ingå.

Inför hållbarhetskrav för Sjätte och Sjunde AP-fonden nu! Processen med skarpa och tydliga regelverk även för Sjätte och Sjunde AP-fonderna har avstannat och behöver skyndas på.

Nästa gång det orangea pensionskuvertet dimper ner i brevlådan ska inte svenska folket behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön.

 

Jag hoppas att detta är en fråga som kommer att prioriteras av ditt parti utan att hamna i skymundan till förmån för er valkampanj.

 

Med vänliga hälsningar,

Axel Eriksson
Lund

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 13 av 13 i denna kampanj