Öppet brev till Max Elger, Finansmarknadsminister

Vår generation och kommande generationer

2022-07-13

Hej Max,

Det är val i år. Med bedrövelse noterar jag att  AP-fonderna investerar miljardbelopp i företag som bidrar till skövling av regnskog, stora klimatbovar och verksamheter som bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Fossilbolag som driver på krig och konflikt samt skurkföretag såsom Chevron, som genom medvetna utsläpp i Ecuador bidragit till “Amazonas Tjernobyl” med dumpning av farligt avfall som lett till omfattande sjukdom, dödsfall och miljöförstöring.

Gruvbolag såsom fallet Latinamerikas största kolgruva Cerrejón i Colombia som har anmälts för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande miljöförstöring.

Investeringar som driver på regnskogsskövling och stjäl marginaliserade människors mark, s.k. landgrabbing, genom investeringar i palmolja- och sojajättar såsom Sime Darby, Wilmar International och jordbruksmarksfonderna TCGA I och II.

Kärnvapentillverkare som riskerar allt liv på jorden.

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Skapa ett förbud för AP-fond­erna att investera i, eller låna ut pengar till, stater som begår krigshandlingar eller bryter mot mänskliga rättigheter eller fossil verksamhet som är anledningen till klimatkrisen.

Allt gott, med vänliga hälsningar

Joakim Davidsson
Oskarshamn

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 12 av 13 i denna kampanj