Öppet brev till Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och sammankallande för riksdagens pensionsgrupp

Stoppa kränkande och miljöförstörande pensionsinvesteringar nu!

2022-06-20

Hej Ardalan,

Det är val i år. Men jag har fått nog nu. Samtidigt som jag cyklar till jobbet i ur och skur för klimatets skull och ser över mitt eget klimatavtryck investerar AP-fonderna miljardbelopp i företag som bidrar till skövling av regnskog, stora klimatbovar och verksamheter som bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Fossilbolag som driver på krig och konflikt samt skurkföretag såsom Chevron, som genom medvetna utsläpp i Ecuador bidragit till “Amazonas Tjernobyl” med dumpning av farligt avfall som lett till omfattande sjukdom, dödsfall och miljöförstöring.

Gruvbolag såsom fallet Latinamerikas största kolgruva Cerrejón i Colombia som har anmälts för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande miljöförstöring.

Klimatkassa kapitalförvaltaren Blackrock som både understödjer fossilindustrin, ryska statliga och statsnära bolag, däribland Gazprom, samt investerar i bolag som skövlar Amazonas regnskog och kränker urfolks rättigheter.

Svenska oljebolaget Lundin Energy som nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Investeringar som driver på regnskogsskövling och stjäl marginaliserade människors mark, s.k. landgrabbing, genom investeringar i palmolja- och sojajättar såsom Sime Darby, Wilmar International och jordbruksmarksfonderna TCGA I och II.

Statsobligationer som lånar ut pengar till diktaturer, däribland Kazakstan, Bahrain och Gabon – alla länder med allvarliga kränkningar av politiska och mänskliga rättigheter.

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Nästa gång det orangea pensionskuvertet dimper ner i brevlådan ska inte svenska folket behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön.

René Mortensen
Karlstad

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 11 av 14 i denna kampanj