Fler AT-platser för patientsäker vård

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Fler AT-platser för patientsäker vård på initiativ av SYLF (Sveriges yngre läkares förening)

Sammanfattning för Fler AT-platser för patientsäker vård
1 öppna brev
1 unika författare
2:18:33 h i total redigeringstid