Nej till köplada på Månsberget!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Nej till köplada på Månsberget! på initiativ av Värmlands Fältbiologer

Sammanfattning för Nej till köplada på Månsberget!
1 öppna brev
1 unika författare
7:18 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Nej till köplada på Månsberget!