Öppet brev till Alexander Torin, Ledamot, M

Månsberget

2021-12-08

Hej!

Jag heter Robin Taylor och jag skriver till dig angående omröstningen i Månsberget-frågan på torsdag. Den här sommaren, som var så präglad av extremväder och naturkatastrofer runtom i världen var en väckarklocka för mig, och jag vet att jag inte är ensam om det. Jag vill ta mitt ansvar för klimatet, och en viktig fråga för mig just nu är hur min kommun förvaltar naturen vi har. Jag hoppas att du också vill göra Karlstad till en så miljövänlig stad som möjligt, och därför ber jag dig att rösta nej till detaljplanen Bergvik 1:37 m.fl.

Månsberget är nästan 250 år gammal. Skog så gammal som Månsbergets utgör drygt en promille av Sveriges skogar. Den är dessutom nyckelbiotopsklassad – hem till flera nära utrotningshotade arter som är beroende av Månsbergets unika sorts ekosystem som bara kan uppstå efter århundraden av ostörd utveckling. Jag vill att mina barnbarn också ska ha möjligheten att uppleva sådan vacker, unik Värmländsk natur som denna.

Rika, orörda ekosystem som Månsbergets är nödvändiga för pollination av vår matproduktion, för att hålla smittspridande skadedjur borta från våra gator och lagra betydliga mängder koldioxid i både träden och marken. Det är en världsvid skillnad från planterad skog, som ofta saknar nämnvärd artrikedom och knappt hunnit binda någon koldioxid i marken innan träden huggs ner igen och jorden blir till jämförelsevis död materia. Det är framför allt den senare sortens skog som bevaras genom detaljplansändringarna från maj 2021, medan all skyddsvärd skog är fortsatt hotad.

Tack för att du läste detta! Jag hoppas att du kommer rösta för ett levande Karlstad och mot ett till köpcenter.

Ha en fin dag!

Robin Taylor
Karlstad

Nej till köplada på Månsberget!

Detta är brev 1 av 1 i denna kampanj