Sätt stopp för planerna att bygga ett underjordiskt garage på Skeppsbron!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Sätt stopp för planerna att bygga ett underjordiskt garage på Skeppsbron! på initiativ av Sara Rebecka Ivarsson, Gabriel Södersten, Max Landehag Eklund

Sammanfattning för Amalia Rud Pedersen, Socialdemokraterna
1 öppna brev
1 unika författare
1:10 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Sätt stopp för planerna att bygga ett underjordiskt garage på Skeppsbron! skickade till Amalia Rud Pedersen, Socialdemokraterna