Öppet brev till Amalia Rud Pedersen, Socialdemokraterna

Stoppa bygget av Skeppsbrogaraget!

2020-04-07

Hej!

Jag skriver till dig som politiker i Göteborgs kommunfullmäktige för att vädja till dig att rösta nej till bygget av det underjordiska parkeringsgaraget på Skeppsbron när frågan tas upp i fullmäktige den 16 april. 

Ute i leran i Göta Älv planeras ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 parkeringsplatser som kommer att kosta minst 700 miljoner kronor. Projektet innebär dessutom att kommunen kommer att förlora ytterligare 800 miljoner (!) eftersom staden ska stå för trafiklösningar, park, ledningar etc. Exploatörerna som bygger garaget kommer tjäna på affären men kommunens skattebetalare får stå för notan.

Totalt sett beräknas varje parkeringsplats kosta över 1 miljon, kalkyler som kan visa sig vara underdrivna då kostnaderna kan skena. Majoriteten av platserna är för besökande och de krävs inte för att fastigheter inne på kajen ska kunna lösa sitt P-behov.

 

Sedan Götatunneln byggdes klart har frågan om vad som ska byggas på Skeppsbron varit aktuell. För sex år sedan sa kommunfullmäktige ja till planerna för Skeppsbron men sedan dess har inte mycket hänt. Planerna innebär nämligen en stor förlust för Göteborg, närmare 860 miljoner kronor. Under de senaste åren har flera utredningar gjorts över hur kostnaderna kan kapas – utan att ge några egentliga svar.

Det förslag som har röstats igenom är inte slutgiltigt. Det finns alternativa förslag. Det går ordna de parkeringsplatser som behövs under fastigheterna som byggs, under parken eller vid Rosenlund. I andra förslag som lagts fram skulle exploatörerna själva få stå för alla kostnader, inte vi skattebetalare.

 

Dessutom är det värt att ifrågasätta huruvida ett så dyrt bygge av ett stort garage är att bygga för en hållbar framtida stad. Behövs det verkligen 700 nya parkeringsplatser när målet för Göteborg är att minska miljöpåverkan och bli fossilfria?

Risken är stor att det underjordiska garaget kommer att bli ett tomt monument över omodern stadsplanering och det är ett gigantiskt slöseri med skattemedel och är dåligt ur klimat och miljösynpunkt! 

Varför ska göteborgarnas skattepengar kastas i älven? Den 16 april kommer frågan tas upp i Göteborgs kommunfullmäktige och vi vädjar till dig som politiker att ta ställning mot detta bygge för miljön, för skattebetalarnas pengar och för framtiden!

Låt oss stoppa miljardprojektet Skeppsbrogaraget i Göteborg!

Här är några värdefulla länkar för dig som vill läsa mer: 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2ABAEB726A42823EC125852D004576F3/%24File/2.1.17_20200325.pdf?OpenElement

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/alliansen-och-s-eniga-om-framtiden-f%C3%B6r-skeppsbron-1.25719675

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/kraftig-kritik-mot-nya-överenskommelsen-om-skeppsbron-1.25941338

Och en länk till en namninsamling mot garaget: 

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-skeppsbrogaraget?share=fcc41a42-0379-4a6b-83f5-4eb1d4903d6d&source=rawlink&utm_source=rawlink&fbclid=IwAR2_LPsZshBTO86A4453fwpZA76trEEBUI3OiIMsP1YFwvqLih1BhIfbA44

Tack för att du tog dig tid att läsa detta och tack ditt ovärderliga engamang som politiker! 

Vänliga hälsningar

Sara Ivarsson
Göteborg

Sätt stopp för planerna att bygga ett underjordiskt garage på Skeppsbron!

Detta är brev 2 av 5 i denna kampanj