Stanna på marken, Malmö Stad

0.2 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stanna på marken, Malmö Stad på initiativ av Naturskyddsföreningen Malmö

Sammanfattning för Stanna på marken, Malmö Stad
3 öppna brev
3 unika författare
13:32 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stanna på marken, Malmö Stad