Stoppa åldersbedömningar och utvisningar!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa åldersbedömningar och utvisningar! på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Magnus Oscarsson (KD)
1 öppna brev
1 unika författare
11:15 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa åldersbedömningar och utvisningar! skickade till Magnus Oscarsson (KD)