Stoppa åldersbedömningar och utvisningar!

0.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa åldersbedömningar och utvisningar! på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Stoppa åldersbedömningar och utvisningar!
6 öppna brev
6 unika författare
34:56 min i total redigeringstid