Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Svenska Pärlor på initiativ av WWF

Sammanfattning för Veronica Palm (S)
1 öppna brev
1 unika författare
1:38 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Svenska Pärlor skickade till Veronica Palm (S)