Öppet brev till Veronica Palm (S)

Sveriges Natur

2015-03-04

Är skydd av vår natur en viktig fråga för er? Vill du och ditt parti att vi ska nå målen om naturskydd till 2020?  I så fall vad driver ni för förslag för att nå detta? 

Jag vill att Sverige ska vara i fronten i världen när det gäller att skydda naturen. Idag ser det dessvärre inte ut så. Enligt den globala rankingen Environmental Performance Index 2014, ligger Sverige långt ner på listan när det kommer till naturskydd och biologisk mångfald. Sverige listar först på plats 89 av 177 på temat biodiversitet och livsmiljöer. 

Kommer du arbeta för att tillräckliga resurser till naturreservat, nationalparker och Natura 2000 områden ges för att nå målen till 2020? Det innebär en höjning av anslagen till bevarande och förvaltning av biologisk mångfald till minst 4 miljarder kronor per år. Kommer du ditt parti verka för att även skyddet av havsmiljöerna ska öka till 20 % och ta initiativ till en strategi för att nå detta mål?

Jag vill att den nya regeringen tar tag i vad förra regeringen misslyckats med. Sverige ska vara ett land som vårdar och skyddar vår natur. Jag hoppas därför att du kan ge mig svar på mina frågor.

Mia Utzinger

Ockelbo

Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF
Detta är brev 5 av 7 i denna kampanj