Öppet brev till Johan Forssell (M)

Vad gör vi för att skydda naturen Johan?

2014-10-17

Hej Johan!

För mig är det mycket viktigt att Sverige verkligen ger ett tillräckligt skydd för alla delar av vår natur och att vi tar bättre hand om den natur som vi redan skyddar idag. Jag vill att Sverige ska ta ledarskap i världen när det gäller att skydda natur och biologisk mångfald.

Jag vill att vi ska lämna över en rik miljö till kommande generationer. Utan tillräckligt skydd riskerar många naturtyper och arter försvinna. Det är upprörande att Naturvårdverket i sin sista utvärdering 2014 säger att vi bara kommer nå två av 16 miljömål till 2020. 

Jag vill att den nya regeringen tar tag i vad förra regeringen misslyckats med. Sverige ska vara ett land som vårdar och skyddar vår natur. Jag hoppas därför att du kan ge mig svar på mina frågor.

Jacob Sternius

Stockholm

Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF
Detta är brev 4 av 7 i denna kampanj