Öppet brev till Gunnar Sandberg (S)

Miljöfrågor

2014-09-12

Jag vill att vi ska lämna över en rik miljö till kommande generationer. Utan tillräckligt skydd riskerar många naturtyper och arter försvinna. Det är upprörande att Naturvårdverket i sin sista utvärdering 2014 säger att vi bara kommer nå två av 16 miljömål till 2020. 

Skogen är viktig för mig. Men idag har vi endast några få procent naturskog kvar, och urskogen är i princip borta. Det oroar mig. Kommer ni arbeta för att 20 % av den produktiva skogen får bra skydd till 2020? Jag vill se en ny skogslag som utgår från vad skogens ekosystem tål, istället för att tillåta produktionen gå före miljön. Och inte tillåter avverkning av skyddsvärda skogar. Kommer du arbeta för detta? 

Hur du och ditt parti står i de här frågorna om naturskydd kommer att påverka hur jag ska rösta i höstens riksdagsval. Jag vill att kommande regering tar tag i vad sittande regeringen misslyckats med. Sverige ska vara ett land som vårdar och skyddar vår natur.  Jag hoppas därför att du kan ge mig svar på mina frågor.

Eva Strand-Johansson

Östersund

Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF
Detta är brev 3 av 7 i denna kampanj