Bevara vårdvalet

Kampanjen sker i samarbete med Vårdföretagarna

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Bevara vårdvalet på initiativ av Vårdföretagarna

Sammanfattning för Bevara vårdvalet
1 öppna brev
1 unika författare
11:17 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Bevara vårdvalet