Bevara vårdvalet

Kampanjen sker i samarbete med Vårdföretagarna

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Var med och bevara vårdvalet - mejla dina politiker

Sedan 2010 kan alla svenskar välja vårdcentral. Makten flyttades då från landstingen till patienterna. Varje vårdgivare som uppfyller landstingets särskilda krav har fått rätt att starta en vårdcentral, vilket lett till att patienterna har fått en mängd nya vårdcentraler att välja mellan. Vården har blivit betydligt mer tillgänglig.

Nu vill regeringen ge landstingen möjlighet att ta tillbaka makten från patienterna. I december ska riksdagen rösta om en förändrad lagstiftning, som skulle innebära att landstingen kan återgå till det gamla sättet att upphandla eller helt stoppa privata alternativ i vården.

Men än finns tid att påverka riksdagsledamöterna. Mejla ledamöterna, till exempel de i din valkrets, den politiker du röstade på eller Socialutskottets ledamöter som behandlar frågan, och förklara varför vårdvalet måste bevaras. Här får du hjälp med e-postadresser och underlag till din argumentation. Tänk på att även de som kan förväntas rösta för bevarat vårdval kan behöva känna stöd från patienter, vårdföretagare och väljare!

Klicka på knappen nedan för att komma igång!Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

User avatar

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform.

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Öppna brev skickade till

1 Öppna brev    
Resultaten

omkring 8 månader sedan