Öppet brev till Fredrik Malm (FP)

Hej Fredrik

2015-01-20

Hej Fredrik,

Jag vill att Sverige, likt många andra länder, ska införa exponeringsförbud för cigaretter. Det innebär att butiker inte får skylta med cigaretter utan måste förvara dessa dolt bakom disk.

Cirka 5 200 dödsfall i cancersjukdom sker årligen på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

Som lagstiftare måste du ta ditt ansvar och verka för att minska tobakens skadeverkningar. Det är för många liv som står på spel för att ignorera denna fråga.

Det är helt onödigt att låta tobaksidustrin härja fritt med sin reklam.

Jacob Sternius

Stockholm

Exponeringsförbud för tobak

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me
Detta är brev 3 av 5 i denna kampanj