Utfärda humanitära visum nu

Kampanjen sker i samarbete med Amir Sajadi

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Utfärda humanitära visum så att inga fler barn dör i onödan.
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
7 672
skickade brev
98
Underskrifter
212

Det inhumana lidandet för människor på flykt måste stoppas.

 

Människor på flykt behöver vår hjälp.

Inte imorgon eller senare.

Utan nu.

Människor dör i tusental. De är på väg hit. På väg till det Sverige vi alla har turen att kalla vårt hemland. Den svenska regeringen upprepar: alla EU:s länder måste ta sitt ansvar. Självklart. Men Sverige kan agera på egen hand.

Med ett enkelt beslut kan vi ge flyktingar humanitära visum på plats i de områden där de vistas. På så sätt har de möjlighet att välja bort livsfarliga resvägar och komma till Sverige med ett vanligt flygplan eller en reguljär färja.

Det finns inte något som hindrar den svenska regeringen från att fatta ett beslut om att börja bevilja humanitära visum. Det framgår tydligt av artikel 25 i Schengens viseringskodex.

 

Mer information om humanitära visum (nationella viseringar)

Humanitärt visum är en resehandling som ger en flykting rätt att korsa gränser i riktning mot landet som utfärdat visumet och söka asyl där.

Enligt juridiska experter är det varken svårt eller särskilt tidskrävande att besluta om humanitära visum. Det går att göra nu. Med den lagstiftning vi redan har på plats. Det krävs ett regeringsbeslut. Politisk vilja. Din vilja.

Vi kräver att regeringen, med stöd av Schengens viseringskodex, omgående börjar utfärda humanitära visum till flyktingar med skyddsbehov. Regeringen kan utan tillstånd från EU börja utfärda s.k. nationella viseringar (humanitära visum).

Kap 3 § 4 Utlänningslagen

"Om det finns särskilda skäl får nationell visering beviljas”.

Det enda regeringen behöver göra för att humanitära visum ska börja utfärdas är att definiera vad ”särskilda skäl” innebär.

Kap 3 § 5 Utlänningslagen

"Beslut om nationell visering får meddelas av Migrationsverket och Regeringskansliet ".

Detta innebär att regeringen och migrationsverket har möjlighet att besluta om nationell visering redan idag för att börja tillämpa lagen omgående.

Detta är något som kan göras omedelbart: Vi uppmanar politiker, riksdagen och regeringen att se till att humanitära visum omgående börjar utfärdas till flyktingar.

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Arbetsgrupp för medmänsklighet


9 Öppna brev    
Resultaten

omkring 2 månader sedan
omkring 6 månader sedan
omkring 6 månader sedan
omkring 6 månader sedan
omkring 7 månader sedan
omkring 7 månader sedan
omkring 7 månader sedan
omkring 7 månader sedan