Kära politiker. Öppna gränserna.

Kampanjen sker i samarbete med Olivia Linander

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Kära politiker. Öppna gränserna. på initiativ av Olivia Linander

Sammanfattning för Kära politiker. Öppna gränserna.
1 öppna brev
1 unika författare
2:24 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Kära politiker. Öppna gränserna.