Mejlaktion: Stå upp får skogen och strandskyddet!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Mejlaktion: Stå upp får skogen och strandskyddet! på initiativ av Axel Eriksson

Sammanfattning för Rebecka Le Moine, Talesperson biologisk mångfald, MP
1 öppna brev
1 unika författare
0:50 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Mejlaktion: Stå upp får skogen och strandskyddet! skickade till Rebecka Le Moine, Talesperson biologisk mångfald, MP