Öppet brev till Rebecka Le Moine, Talesperson biologisk mångfald, MP

Stå upp för skogen och strandskyddet!

2021-10-02

Hej!

 

Visst står ni i regeringen upp för vår natur och samers rättigheter? Centerpartiets krav på försvagat strandskydd och förenklad skogsskvöling är ett allvarligt hot mot bäggedera. Det vi egentligen behöver är ett stopp för skogsskövlingen, respekt för samers rättigheter genom FN:s urfolkskonvention ILO 169 samt ett stärkt strandskydd i exploaterade områden.

Redan idag är strandskyddet tyvärr alltför svagt. Ofta är det möjligt att få undantag - undantag som innebär förstörelse av viktiga hem för vatten- och kustlevande djur och växter och försvårad tillgång till stränder för oss som vill kunna bada, promenera eller uppleva naturen längs vattnet. Därför måste strandskyddet stärkas, särskilt vid våra kuster - inte försvagas.

Som du säkert känner till har vi knappt några riktiga naturskogar i Sverige kvar - det allra mesta är kalhyggen eller plantager. Flera forskare har visat att denna skogsskövling förvärrar klimatkrisen. Dessutom utgör den ett allvarligt hot mot de hundratals svenska djur, växter och svampar som är helt beroende av levande skogar för sin överlevnad.

Jag skulle väldigt gärna vilja veta: hur kommer du som aktiv i ett regeringsparti stå upp mot Centerns krav och för vår framtid?

Klara Michold
Stehag

Mejlaktion: Stå upp får skogen och strandskyddet!

Detta är brev 3 av 3 i denna kampanj