Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister, S

Bryt inte kontraktet, hjälp skogen och stranden

2021-09-24

Hej Ibrahim Baylan!

Jag är en nyligen pensionerad lärare/fritidspedagog som är engagerad för klimatet och vill lära mig mer. Därför har jag nu på sista tiden läst kurser om skog, energi, vindkraft, miljöpsykologi och klimatförändringar. Jag vill (liksom jag har förstått att du också vill) göra skillnad, göra något bra för framtiden, världens barn och barnbarn. Jag har precis lämnat mitt jobb, du är på väg till ett nytt jobb antar jag. Jag hoppas att du med din stora kapacitet och ditt nätverk får möjlighet att just göra skillnad. Medan jag kommer försöka dra mitt strå till stacken. 

Centern kräver nu tydligen ökad skövling av vår natur för att godkänna budgetpropositionen. Det gör mig mycket orolig, med tanke på klimatkrisen och den pågående förlusten av arter. Jag utgår från att ni socialdemokrater i regeringen inte kommer gå Centerpartiet till mötes i dessa avgörande frågor, utan står upp för vår framtid.

Skogen är ju väldigt aktuell. Inte bara träden binder koldioxid, utan även det som finns under markytan. I våra europeiska skogar finns dubbelt så mycket kol bundet i marken som det finns i den levande biomassan under mark. Stora rötter innehåller mycket kol, och så gör även fungan, svamptrådarna. Dessa svamptrådar (mycel) dör vid kalhuggning, och kommer inte tillbaka alls i samma utsträckning när man senare planterar nya träd.

Många människor i Sverige har alltså förstått att skogen ger mer klimatnytta om vi brukar den varsamt, och mest om vi inte brukar den alls. Om vi sparar stora områden. Många förstår att vi har ett ansvar att inte "bryta kontraktet med framtida generationer". idag träffade jag ungdomar som oroade sig för hur skogen kalhuggs, och även hur vi behandlar haven. Dessa ungdomar har inte uppnåt den ålder då man får rösta, men ska leva i världen vi lämnar efter oss. 

Svenska folket vill inte ha mer skogsskövling. En majoritet står bakom hårdare miljökrav för skogsbruket, enligt en SIFO-undersökning som Greenpeace presenterade i juli. Nära hälften av svenskarna vill helt förbjuda kalhyggen, medan endast en dryg fjärdedel vill behålla dem. Att i detta läge öppna upp för mer skogsskövling vore odemokratiskt.

Centerpartiets krav är djupt impopulära. Ungefär 60 procent av svenskarna är motståndare till att försvaga strandskyddet, enligt en opinionsundersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Hela 75 % vill förstärka strandskyddet där exploateringen gått längst, utmed kuster och vid städer.

Att ge möjlighet till exploatering av stränder är också mycket illa. Hellre natur och biologisk mångfald där än fler byggen. Och som sagt, centern vill minska strandskyddet, minska vår möjlighet till att ha tillgång till den naturen, men det vill inte folket. 

Skövling av skog, kalhyggen och minskat strandskydd har alltså inte stöd i befolkningen. Nu behöver regeringen agera i den riktning som är hållbar och som folket önskar. Ge Sveaskog lagliga möjligheter och direktiv att bruka skogen mer hållbart. Stoppa centerns planer för stränderna.

Tusen tack på förhand för ditt engagemang för våra skogar, våra stränder och vår allemansrätt!

Solveig Samuelsen
Stockholm

Mejlaktion: Stå upp får skogen och strandskyddet!

Detta är brev 2 av 3 i denna kampanj