Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister, S

Stå upp för skogen och strandskyddet!

2021-09-21

Hej!

 

Visst står ni i regeringen upp för vår natur och samers rättigheter? Centerpartiets krav på försvagat strandskydd och förenklad skogsskvöling är ett allvarligt hot mot bäggedera. Det vi egentligen behöver är ett stopp för skogsskövlingen, respekt för samers rättigheter genom FN:s urfolkskonvention ILO 169 samt ett stärkt strandskydd i exploaterade områden.

Centerpartiets krav är djupt impopulära. Ungefär 60 procent av svenskarna är motståndare till att försvaga strandskyddet, enligt en opinionsundersökning från Kantar Sifogjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Hela 75 % vill förstärka strandskyddet där exploateringen gått längst, utmed kuster och vid städer.

Som du säkert känner till har vi knappt några riktiga naturskogar i Sverige kvar - det allra mesta är kalhyggen eller plantager. Flera forskare har visat att denna skogsskövling förvärrar klimatkrisen. Dessutom utgör den ett allvarligt hot mot de hundratals svenska djur, växter och svampar som är helt beroende av levande skogar för sin överlevnad.

Tusen tack på förhand för ditt engagemang för våra skogar, våra stränder och vår allemansrätt!

Pia Holmberg
Johanneshov

Mejlaktion: Stå upp får skogen och strandskyddet!

Detta är brev 1 av 3 i denna kampanj