Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck! på initiativ av Klimataktion

Sammanfattning för Katarina Thorslund, Vice VD Alecta
1 öppna brev
1 unika författare
9:40 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck! skickade till Katarina Thorslund, Vice VD Alecta