Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck!

0.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck! på initiativ av Klimataktion

Sammanfattning för Daniel Barr, GD Pensionsmyndigheten
5 öppna brev
5 unika författare
1:55:10 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck! skickade till Daniel Barr, GD Pensionsmyndigheten