Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!! på initiativ av Amnesty Sverige

Sammanfattning för Danske Bank , Danske Bank
1 öppna brev
1 unika författare
1:44 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!! skickade till Danske Bank , Danske Bank