Varför fortsätter ni utvisa ungdomar?

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Varför fortsätter ni utvisa ungdomar? på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Sofia Arkelsten (M)
1 öppna brev
1 unika författare
21:16 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Varför fortsätter ni utvisa ungdomar? skickade till Sofia Arkelsten (M)