Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

0.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa fossilberoendet! på initiativ av Naturskyddsföreningen

Sammanfattning för Paula Holmqvist (S)
5 öppna brev
5 unika författare
31:55 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa fossilberoendet! skickade till Paula Holmqvist (S)