Låt 18-åringarna stanna!

0.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Låt 18-åringarna stanna! på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Låt 18-åringarna stanna!
4 öppna brev
4 unika författare
32:41 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Låt 18-åringarna stanna!