Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Migrations Verket, Migrationsverket
2 öppna brev
2 unika författare
25:55 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! skickade till Migrations Verket, Migrationsverket