Barn och unga i migration 1


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Barnkonventionen blir lag 2020. Myndigheter, riksdag och regering måste redan nu överväga hur barnperspektivet ska tillämpas när det gäller barn och unga i migration.

Staten måste ge kommunerna resurser att ta hand om ensamkommande ungdomar på ett sätt som gynnar deras studier.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Med barnets bästa för ögonen måste båda föräldrarna få möjlighet att leva med sina barn. Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!