Detta är argument från kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!. Besök kampanjsidan här.

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Argument

Inledning (välj ett alternativ)

Argument (välj ett eller flera argument)

Avslutning (välj ett eller flera alternativ)