Detta är argument från kampanjen Stoppa Stureplanerna!. Besök kampanjsidan här.

Stoppa Stureplanerna!

Argument

Hej Jan,

Stort grattis till ditt nya uppdrag som Stadsbyggnadsborgarråd!

Som du vet har Stureplanerna varit en stor fråga för din företrädare och jag vill i all korhet framhålla för dig att jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe). Jag hoppas att du också tar till dig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Tacksam om du skriftligen bekräftar att du läst mitt mail och mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,