Detta är argument från kampanjen Inte med min pension!. Besök kampanjsidan här.

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace

Argument

Inledning

 Välj en inledning och sen de argument som du tycker är viktigast. Du får gärna justera, ändra och lägga till i texten. Det får du möjlighet att göra precis innan du skickar brevet. Ju mer personligt det blir desto bättre.

Argument

Avslutning