Stockholm Stad ska Divestera Nu!

Kampanjen sker i samarbete med 350.org

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Enklaste start till ett Fossil Free Stockholm!
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Om det är fel att förstöra klimatet, är det fel att finansiera den förstörelsen. Vi anser att de institutioner och organisationer som är tänkta att verka för en god framtid bör divestera (avyttra investeringar) ur kol, olja och gas.

Den svenska kampanjen har funnits sedan hösten 2013, då den första kampanjgruppen drog igång vid Lunds Universitet. Idag finns det flera kampanjer runtom i landet.

Vi i Fossil Free Stockholm vill övertyga politikerna i Stockholms kommunfullmäktige att följa sina block-kamrater och därigenom få majoritet i stadshuset för en full Divestering från fossila bränslen.
Vi har redan fått positiva svar från MP, FI och V, nu vill vi få med även Socialdemokraterna på tåget för att staden skall ta beslutet att divestera
i samband med COP21 i Paris.


Vi ber dig därför att hjälpa oss att maila dem.


Du har också möjlighet att maila personer inom oppositionen.

Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

User avatar

Fossil Free är ett internationellt nätverk av kampanjer och kampanjare som arbetar för divestering på våra orter och de institutioner som står oss närmast. Denna globala kampanj är ett projekt som drivs av 350.org, här i Sverige i samarbete med bl.a. PUSH Sverige.