Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!!

0.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!! på initiativ av Amnesty Sverige

Sammanfattning för Swedbank , Swedbank
5 öppna brev
5 unika författare
13:18 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!! skickade till Swedbank , Swedbank