Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!!

0.2 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!! på initiativ av Amnesty Sverige

Sammanfattning för Skandiabanken , Skandiabanken
3 öppna brev
3 unika författare
15:14 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Svenska banker duckar en av vår tids största giftskandaler - påverka din bank nu!! skickade till Skandiabanken , Skandiabanken