Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Stoppa fossilberoendet! på initiativ av Naturskyddsföreningen

Sammanfattning för Paula Bieler (SD)
1 öppna brev
1 unika författare
0:16 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Stoppa fossilberoendet! skickade till Paula Bieler (SD)