Detta är argument från kampanjen Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022. Besök kampanjsidan här.

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

Argument

Välj en inledning och de argument som du tycker är viktigast. Den förifyllda texten är ett stöd för den som vill, men du får gärna radera, ändra och lägga till i texten precis innan du skickar brevet!

Inledning (välj endast en)

Argument

Avslutning