Detta är argument från kampanjen Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!. Besök kampanjsidan här.

Ribbenvik - stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!

Argument

Du tycks inte ha nåtts av så många brev från dem som protesterar mot dagens asylpolitik. De flesta breven gått till politiker, men det är dags att ändra på det nu.

Socialdemokratin vilar på solidaritetens grund. Välfärdssystemet har byggts ut med solidariteten i fonden.

Hösten 2015 trädde ett solidariskt civilsamhälle in. Utan det hade betydligt fler människor farit illa.