Detta är argument från kampanjen Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck!. Besök kampanjsidan här.

Synliggör tjänstepensionens klimatavtryck!

Argument

Inledning

Välj ett argument under varje rubrik. Du kan redigera dessa i ett senare steg. Tänk på att hålla din text kort så att den blir läst.

Argument

Avslutning

Om man vill få ett svar bör man ställa en fråga, och det är vanligt att man skriver under med namn och ort.