Detta är argument från kampanjen Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen. Besök kampanjsidan här.

Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds

Argument

Väl ett eller flera argument till varför du vill stoppa vapenexporten till krigförande parter i Jemen. De inkluderas i ditt brev till valda politiker. Du kan göra denna text mer personlig i senare steg.

Inledning

Bästa förnamn,

I Jemen pågår som du vet en av världens värsta humanitära katastrofer. Enligt Rädda Barnen är nästan en fjärdedel av alla civila som dödas och skadas i kriget barn. 80 procent av Jemens befolkning är i behov av akut humanitärt bistånd och skydd, av dessa är 12 miljoner barn. Det enda som kan stoppa lidandet är att konflikten får en fredlig lösning och att våldet upphör. Alla länder behöver göra sitt yttersta för att förhindra ytterligare lidande och Sverige kan göra mer.

Ett stort problem är att många länder stödjer de krigförande parterna med vapen och annan militär materiel. Sveriges fortsätter vapenexporten till Saudiarabien genom både följdleveranser helt nya avtal.  Flera stora leveranser av radar- och stridsledningssystemet GlobalEye väntar också till Förenade arabemiraten. Sedan koalitionens bombningar startade har Sverige godkänt vapenexport till Saudiarabien och fem av åtta koalitionsparter, enligt Svenska Freds sammanställning.

Argument

Avslutning

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för

1. Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske helt utan några lag- eller regeländringar, till exempel genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder för regeringsbeslut.

2. Att alla tillstånd för vapenexport till Saudiarabien och Förenade arabemiraten dras tillbaka, för att hindra att den saudiledda koalitionens militära förmåga ökar ytterligare. Detta gäller även planerade leveranser av Saabs radarsystem Globaleye till Förenade arabemiraten. 

3. Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom EU-rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna.

Med vänliga hälsningar,