Detta är argument från kampanjen Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga. Besök kampanjsidan här.

Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga

Argument

I det här stadiet kan du välja inledning, argument och avslutning till mejlet som sedan skickas till relevanta kommunledamöter. Du kan självklart skriva din egen text i steg tre, innan mejlet skickas.

Observera att det endast går att skicka ett mejl till en mottagare åt gången. Om du vill skriva flera mejl behöver du göra om ditt brev från början!

Inledning

Välj den inledning du tycker passar bäst.

Argument

Du kan välja ett eller flera av nedanstående argument.

Avslutning

Välj den avslutning du tycker passar bäst.

Skriv i dina uppgifter 

Fyll endast i ditt namn