Detta är argument från kampanjen Kräv att regeringen minskar utsläppen!. Besök kampanjsidan här.

Kräv att regeringen minskar utsläppen!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

Argument

INLEDNING

Till statsråd Romina Pourmokhtari,

Tiden för att avvärja en allvarlig klimatkris är kort och fönstret minskar snabbt. IPCC har pekat ut åren fram till 2030 som helt avgörande.

Det innebär att den klimathandlingsplan regeringen snart ska presentera kommer avgöra om Sverige klarar av att ta sin del av ansvaret för genomförandet av Parisavtalet och bidra till en planet med friska ekosystem.

Det här måste klimathandlingsplanen leverera:

- Behåll existerande klimatmål till 2030. Om en revidering sker måste den innebära att ambitionsnivån skärps.
- Tillräckliga utsläppsminskningar för att nå målen.
- Accelerera Sveriges omställningstakt avsevärt de närmsta åren.
- Öka takten i utbyggnaden av förnybar energi och energieffektivisera mera.
- Ställa om transportsektorn.
- Öka kolsänkan på ett hållbart sätt.
- Visa ledarskap för industrins omställning.
- Säkerställa att finansiella flöden bidrar till att nå klimatmålen.
- Införa mål och styrmedel för de konsumtionsbaserade utsläppen.

VÄLJ ETT ELLER FLERA ARGUMENT

AVSLUTNING

Omställningen måste vara snabb och omfatta alla samhällssektorer. Regeringens klimathandlingsplanen måste leverera utsläppsminskningar så att vi når alla svenska klimatmål, med särskilt fokus på 2030.

Vi är redan i elfte timmen. Därför behövs en kraftfull politik och konkreta åtgärder.