Detta är argument från kampanjen Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!. Besök kampanjsidan här.

Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!

Argument

Jag är glad för överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna att flera tusen ensamkommande ungdomar över 18 år ska få stanna i Sverige.

Jag välkomnar det nya lagförslaget men anser att syftet bättre uppfylls om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälet ”särskilt ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016.

För att lagen verkligen ska ge många ensamkommande en ny chans behöver följande förutsättningar gälla:

- Väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft, dvs. tills Migrationsöverdomstolen fattat beslut.

- Lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beskedet om avslag.

- Den tillfälliga lagen ska i detta hänseende inte gälla retroaktivt. De som kom innan den trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av den nya gymnasielagen.

- Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

- De unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar.  

Dessutom bör den tillfälliga lagen omprövas till sommaren 2018, såsom planerats.