Detta är argument från kampanjen Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!. Besök kampanjsidan här.

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Argument

Inledning

Tänk på att hålla din text kort - då blir den läst. Du redigerar utkastet i ett senare steg.

Argument

Avslutning